Bird watching with guide

Regular Bird Watching trip in November 2018

Saturday November 24 – Bird Watching Urban Wetland trip

De groep verzamelt om 7.30 uur PM bij Parkeerplaats Centrum Supermarkt Piscadera/ The groups assembles at 7.30 AM at the parking place of Centrum Supermarkt Piscadera.

Elk stukje wetland in de bebouwde kom heeft een belangrijke functie voor vogels, zowel lokale vogels als migrerende soorten. Tijdens deze trip gaan we verschillende locaties bekijken in Willemstad om vogels te spotten. Deze trip begint om 7.45 uur en duurt ongeveer 4 uur.

Every wetland in the city area is incredibly important to birds, both local and migratory. During this trip we will visit several of these areas in Willemstad.

Verzamel locatie/ Assembling place: Parking place Centrum Piscadera
Verzameltijd/ Assemble time: 7.30 AM
Kosten/ Cost: Nafl.35,- pp inclusief drinken en gezonde hapjes.
De excursie gaat door bij minimaal 3 personen! Kleine groep, dus registratie is noodzakelijk. including drinks and healthy snacks.

REGISTREREN/ REGISTER:

 


Private Bird Watching trips

  • Private Bird Watching trips on request with a professional guide who knows where to spot what. Price upon request. Half day and full day trips (including lunch).  We cater the trip to your wishes f.i. with ample photography possibilities and off the road locations. Email us for a personal trip at info@curassavica.com.