Bird watching with guide

Regular Bird Watching trip in May 2019

Saturday May 11 – Bird Watching Cross Island Trip

De groep verzamelt om 7.30 uur PM bij Parkeerplaats Centrum Supermarkt Piscadera/ The groups assembles at 7.30 AM at the parking place of Centrum Supermarkt Piscadera.

De Bird Watching Cross Island Trip is een populaire activiteit waarbij we met een kleine groep tenminste 3 verschillende locaties op het eiland bezoeken, op zoek naar zoveel mogelijk soorten vogels. Het observeren van gedrag is daarbij een belangrijk onderdeel. Deze trip begint om 7.45 uur en duurt ongeveer 4 uur.

The Bird Watching Cross Island Trip is a popular activity in which we will visit 3 different locations with the group, searching for as much bird species as possible. Observing the behaviour is also an important part of this trip. The trip takes about 4 hours and starts at 7.45 AM.

Verzamel locatie/ Assembling place: Parking place Centrum Piscadera
Verzameltijd/ Assemble time: 7.30 AM
Kosten/ Cost: Nafl.35,- pp inclusief drinken en gezonde hapjes.
De excursie gaat door bij minimaal 3 personen! Kleine groep, dus registratie is noodzakelijk. including drinks and healthy snacks.

REGISTREREN/ REGISTER:

 

 

 


Private Bird Watching trips

  • Private Bird Watching trips on request with a professional guide who knows where to spot what. Price upon request. Half day and full day trips (including lunch).  We cater the trip to your wishes f.i. with ample photography possibilities and off the road locations. Email us for a personal trip at info@curassavica.com.