Bird watching with guide

Regular Bird Watching trips in APRIL 2021

Saturday April 3 2021- Bird Watching Cross Island Trip

Op zaterdag 3 april 2021 organiseren we voor het eerst in een jaar tijd weer een Bird Watching Cross Island Trip. De groep verzamelt om 7.30 uur PM bij de Parkeerplaats van Centrum Piscadera.
 
April is een maand waarin verschillende (roof)vogels broeden en op pad gaan met hun jongen en is tevens het begin van de broedtijd van veel zeevogels. Tijdens deze trip gaan we naar een aantal (kunstmatige) wetlands en andere natuurgebieden waar we een grote kans hebben op het spotten van verschillende soorten vogels die hier broeden of tijdens de lente migratie het eiland even aandoen. Deze trip begint om 7.45 uur en duurt ongeveer 4.5 uur.

𝗩𝗲𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗹 𝗹𝗼𝗰𝗮𝘁𝗶𝗲: Parkeerplaats Centrum Piscadera.
𝗩𝗲𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗹𝘁𝗶𝗷𝗱: 7.30 AM
𝗞𝗼𝘀𝘁𝗲𝗻: Nafl.35,- pp inclusief drinken

De excursie gaat door bij minimaal 3 personen! Kleine groep, dus registratie is noodzakelijk. Voor inschrijving: Zie formulier hieronder!

Corona maatregelen: Vanwege de Corona maatregelen zullen we deze safari-achtige trip uitvoeren door deelnemers in hun eigen auto mee te laten rijden. Gezinnen kunnen natuurlijk bij elkaar in de auto zitten. Neem uw eigen verrekijker/fotocamera mee en hou ook een mondkapje bij de hand.

—————————————————————
Bird Watching Cross Island Trip
 
On Saturday April 3 2021 we will organize the first Bird Watching Cross Island Trip in a year. The group assembles at 7.30 AM at the parking place of Centrum Piscadera.

The month of April is the month where many birds (of prey) breed and go in search of food with their offspring, and it is also the start of the breeding season for many water birds.. During this trip we go to a number of (artificial) wetlands and other nature areas where we have a good chance of spotting different species of native birds as well as spring migration birds of the island. This trip starts at 7.45 and lasts around 4.5 hours.

Meeting location: Parking place Centrum Piscadera.
Meeting time: 7.30 AM
Participation fee: Nafl. 35 pp including refreshment and healthy snacks.
Minimum number of participants: 3. Group remains small, so registration is needed. Please complete the form on this page for registration.

Corona measures: Due to the Corona measures, we will carry out this safari-like trip by allowing participants to drive in their own car. Families can of course sit together in the car. Bring your own binoculars / photo camera and keep a mouth mask handy.
 


Private Bird Watching trips CANCELLED UNTIL FURTHER NOTICE!

  • Private Bird Watching trips on request with a professional guide who knows where to spot what. Price upon request. 2,5 hour and half day trips.  We cater the trip to your wishes f.i. with ample photography possibilities and off the road locations. Email us for a personal trip at info@naturemuseumcuracao.com.