Bird watching with guide

Regular Bird Watching trips in October 2019

FULL – REGISTRATION CLOSED Saturday October 19 – Bird Watching Cross Island Trip
Op zaterdag 19 October organiseren we wederom een Bird Watching Cross Island Trip. De groep verzamelt om 7.30 uur PM bij de Parkeerplaats van Centrum Piscadera/On Saturday October 19 we organize another Bird Watching Cross Island Trip. The group assembles at 7.30 AM at the parking place of Centrum Piscadera.

De herftsmigratie is in oktober in volle gang en tijdens deze trip gaan we naar een aantal (kunstmatige) wetlands en andere natuurgebieden waar we een grote kans hebben op het spotten verschillende soorten trekvogels en inheemse vogels. Deze trip begint om 7.45 uur en duurt ongeveer 4.5 uur.

Autumn migration is in full swing in October and during this trip we go to a number of (artificial) wetlands and other nature areas where we have a good chance of spotting different species of migratory birds as well as native birds of the island. This trip starts at 7.45 and lasts around 4.5 hours.

Verzamel locatie/ Assembling place: Parking place Centrum Piscadera.
Verzameltijd/ Assemble time: 7.30 AM
Kosten/ Cost: Nafl.35,- pp inclusief drinken en gezonde hapjes.
De excursie gaat door door bij minimaal 3 personen! Kleine groep, dus registratie is noodzakelijk./ Nafl. 35 (US $20) per person including drinks and healthy snacks. Trip will  continue with at least 3 participants. Small group, registration recommended.

REGISTREREN/ REGISTER: FULL – REGISTRATION CLOSED

 


Sunday October 27 – Bird Watching Cross Island Trip
Op zondag 27 October organiseren we een Bird Watching Afternoon Sunset Trip. De groep verzamelt om 15.15 uur PM bij de Parkeerplaats van het Museum of Natural History Curacao/On Sunday October 27 we organize a Bird Watching Afternoon Sunset Trip. The group assembles at 15.15 PM at the parking place of the Museum of Natural History Curacao.

De herftsmigratie is in oktober in volle gang en tijdens deze trip gaan we naar een aantal natuurgebieden waar we een grote kans hebben op het spotten verschillende soorten trekvogels en inheemse vogels. Ook brengen we een bezoek aan de papegaaien roost. Deze trip begint om 15.30 uur en duurt ongeveer 3 uur.

Autumn migration is in full swing in October and during this trip we go to a number of nature reserves where we have a good chance of spotting different species of migratory birds and native birds. We also visit on of the parrot roosts. This trip starts at 3.30 pm and lasts approximately 3 hours.

Verzamel locatie/ Assembling place: Parking place Museum of Natural History Curacao
Verzameltijd/ Assemble time: 15.15 PM
Kosten/ Cost: Nafl.35,- pp inclusief drinken en gezonde hapjes.
De excursie gaat door door bij minimaal 3 personen! Kleine groep, dus registratie is noodzakelijk./ Nafl. 35 (US $20) per person including drinks and healthy snacks. Trip will  continue with at least 3 participants. Small group, registration recommended.

 


Private Bird Watching trips

  • Private Bird Watching trips on request with a professional guide who knows where to spot what. Price upon request. Half day and full day trips (including lunch).  We cater the trip to your wishes f.i. with ample photography possibilities and off the road locations. Email us for a personal trip at info@curassavica.com.